Arbeidsutvalget

Jostein Albert Refsnes

Siv.øk. fra NHH 1969. Industrikarriere i Norsk Hydro, bla. Hydro Seafood. Profesjonell styrearbeid, bla.a. i Nordlakskonsernet, Fish Pool ASA, Veterinærinstituttet, MARING, Marint Proteint Nettverk. Organisasjonserfaring Norges Markedsforbund, MVL, Industriforbundet, FHL.92063100
jostein.refsnes@fishlink.no

Bjørn Hersoug

magister i sosiologi (planlegging) fra UiT, Norges arktiske universitet 1976, dr. philos og professor ved Norges fiskerihøgskole. Tidligere rektor ved NFH og med lang erfaring fra fiskeri og oppdrett, bl.a. som konsulent for Norad gjennom mer enn 30 år. Erfaring fra forskning og administrasjon, bl.a. som medforfatter av havbruksnæringens historie. Sitter nå i styret for Universitetet i Tromsø og i forskningsprogrammet Havbruk2.92816616
bjorn.hersoug@gmail.com

Kjell Lorentsen

Daglig leder i Gigante Havbruk as. Jobbet med fiske og fiske oppdrett siden 1974, inkl. forskning, turisme og eiendomsutvikling. Startet Seniortanken i 2013. Utdannet fiskeskipper i 1976 og fiskeriøkonom i 1985.

91122688
kjell@gigante.no

Lars Liabø

Siv.øk BI fra 1970, variert industripraksis som datasjef, økonomisjef, industrikonsulent, utlånssjef, etablerte Kontali AS i 1987 med formål rådgivning til og analyse av laksenæringen. Analysevirksomheten skilt ut i et eget selskap 1993, Kontali Analyse som i dag har posisjon som verdens ledende analyseselskap innen fiskeri og akvakultur. 1991 til 2012 styreleder Stiftelsen Rubin. Siden 2007 styreleder i Kontali Analyse samt en rekke andre selskaper som Sletta Verft AS, Møre Maritime AS, Aasen Maskin AS og
Nordic
Light Events AS.91543111
lars.liabo@kontali.no

Even Søfteland

Økonomi- og samfunnsutdannet. Knyttet indirekte til havbruks-næringen fra 1992 og direkte fra 1998. Erfaring fra forvaltning, organisasjon og industri siden 1991, bl.a. SalmoBreed, Hendrix Genetics, Polarfeed, FHL, CapMare. Gjennom styreverv tett knyttet til veldrevne familievirksomheter som Alsaker-konsernet, AllMaritim, Wangensten, Hjønnevåg. Mer enn 8 år som medlem av den Norske Bioteknologinemnda (Biotekrådet) og flere år som utsending til Gjensidigestiftelsen.

95158814
even@capmare.no

Karl Andreas Almås

Siv.ing. og Ph.D. fra Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (1982), spesialrådgiver i SINTEF. Adminisrerende direktør for SINTEF Fiskeri og havbruk AS fra 1999 til 2015. Erfaring fra forskning og industriell utvikling nasjonalt og internasjonalt. Er for tiden styreleder for NHO Trøndelag, Storby Marin, SINTEF Nord AS (Tromsø) samt styremedlem i Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA), Arctic Biodiscovery Center, C-Feed, Odd Berg Gruppen, The International Council of Academies of Engineering and Technological
Sciences og OECD-prosjektet «Future of Ocean Economy». Har ledet arbeidet med NTVA / DKNVS analysene («SINTEF-rapportene») «Norges muligheter innen havbruk»(1999) og «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» (2012).

93059485

karl.almas@sintef.no