Forfatter: systemforvalter

De frie hoders mulighetsrom – en eksklusiv tenketank for havbruksnæringen


Framtida er færre og færre?


Temamøtet 30. mai 2017


TRITON nettmøte 21. mars 2017


Hvem eier havet til oppdretterne?


Tanker i tiden


Triton-møte på Sjømatdagenes «Null-dag»


Les den nye bloggen fra Jan Arve Gjøvik!


FOTAVTRYKKET – skostørrelse og grønnfarge


På feil spor i havbrukspolitikken?