Les den nye bloggen fra Jan Arve Gjøvik!

Les hele bloggen på http://aquablogg.no/

I gamle dager smalt det ofte i møteveggene i Norsk Fiskeoppdrettsforening, senere FHL, når møtelyden ble invitert til å debattere. Jeg husker f.eks. fra min tid i Hydro Seafood da vi fra talerstolen ble skjelt ut så brutalt at Magne Bjørnerem (adm.dir. i MOWI og jeg, adm.dir. i Hydro Seafood), fant det best å si takk for medlemsskapet og forlot foreningen. Eller de gangene da Gerhard Alsaker (den gang uten alpelue!) dro til slik at omtrent hele salen brakk sammen i latter. Og oppdrettshistorien er full av saftige innlegg.

I dag er bransjen blitt mer sofistikert i sin åpne debatt. Innleggene skaper ikke de begeistrerte reaksjoner og klappsalver. Det foregår mer bak sceneteppet enn tidligere, og intensiteten i sakene har en tendens til å fortape seg. Sakene blir «korte» og forsvinner fort.

Men det finnes unntak. På Oppdal av alle steder i Norge, sitter det en kar som heter Jan Arve Gjøvik. Han har meninger og meningers mot. Og han har en erfaring og bakgrunn for sine meninger, og ikke minst en energi til å studere sakene til bunns. Og han skriver godt og tankevekkende om brennaktuelle temaer som bla.a. TRITON tenketank havbruk interesserer seg for. Sjekk nedenfor et lite utvalg av Gjøviks artikler.

Har vi avlet oss vekk fra genetisk påvirkning av villaksen?(23/11-16)
Forskerne finner få rømte oppdrettslaks i elvene. (22/11-16)
Hvorfor betaler oppdretterne for oppfisking av rømt oppdrettslaks? (22/11-16)
Trafikklysmodellen må forkastes som forvaltningsmodell. (9/9-16)
Kan vi stole på villaksforskningen i Hardanger? (27/6-16)
Leksfolks frihet til å mene noe om forskning? (1/4-16)

Gjøvik er ikke en typisk akademiker, men en god blanding av fagkompetanse, vitebegjær og common sense. Ofte blir slike typer i debattene av ekspertisen oversett eller nøytralisert med talende negative skuldertrekk. TRITON tenketank er derimot begeistret for slike innslag. Gjøvik stiller godt begrunnete spørsmål til norske havforskeres modellvalg, analyser og konklusjoner. Hans innlegg har omsider fått feste i sentrale maktsirkler i bransjen. Forståelse for at havbruksindustrien har store kunnskapshull som må tettes, er en økende kjennsgjerning. Gjøvik på Oppdal er blitt et interessant og viktig innslag i utviklingen av en primærindustri hvor dyret ikke kan snakke. Bransjen er fortsatt i en tidlig utviklingsfase, og vi må derfor være ydmyke i forhold til de s.k. sannheter. Ingen har monopol på sannheten om havbruket.

TRITON hilser Jan Arve Gjøviks nye blogg velkommen. Vi vil bidra til at flest mulig kan ta del i den ved at vi på vår hjemmeside har en direkte link til bloggen http://aquablogg.no/.

Røa, januar 2017

Jostein A. Refsnes