Arkiver: Publikasjoner

Avviser ikke forslag om ny skatt


Triton Pamflett nr 1. januar 2017


Hvem eier havet


Tanker om veien mot havbrukets Horisont 2050


Fiskaren-25-01-2015


Fiskaren-21-01-2015


Fiskaren-19-01-2015


Fiskaren-16-06-2014


Fiskaren-16-05-2014


Etterlyser utvalg som skal vurdere eierskap til laksekonsesjoner