Triton-møte på Sjømatdagenes «Null-dag»

Tenketanken TRITON inviterer til åpent møte med fri adgang på hotellet til Sjømatdagene.
Mandag 16. januar 2017 kl. 18:00-20:00, Scandic Hell