TRITON nettmøte 21. mars 2017

Tema: «Konsesjonssystemet for produksjon av laksefisk – nødvendig med fornyelse?»

Følg debatten direkte på nettet her: biologi.tekna.no/hvem-eier-havet

På denne linken kan du også se opptak av debatten i ettertid.

Tirsdag 21. mars kl. 17:00-18:00

 

TRITON har invitert de politiske partiene i Næringskomitéen til debatt om konsesjonssystemet i havbruket. Dagens system bygger på den første lov om fiskeoppdrett som kom i 1993 med sine gode intensjoner for næringsutvikling på kysten. Ingen grunnleggende endringer i loven har skjedd siden da.

Men er dette systemet egnet til å sikre den forventede næringsutvikling i havrommet?  Skal tilgangen på lokaliteter være gratis for næringsutøverne eller skal det betales leie til kommunene hvor lokalitetene finnes? Hvordan sikre at de beste lokalitetene blir tilgjengelig for produksjon?

Vi har på forhånd stillet politikerne 5 spørsmål som vi ønsker svar på:

  • Er dagens konsesjonssystem godt nok for fremtidens havbruk?
  • Regjeringens forslag om 80% inntektsandel til kommunene ved salget av miljøkonsesjoner ble mislykket. Bør kommunene sikres en mer forutsigbar inntekt?
  • Hva med utleie av sjøareal?
  • Eierskapet til norske vannfall ble i sin tid endret fra privat til den norske stat. Hjemfallsrett ble innført. Ser du paralleller til vannkraftindustriens historie og dagens norske lakseoppdrett?
  • Vil ditt parti støtte en ny NOU om alternativer til dagens konsesjonsordning?

Nettmøtet arrangeres i samarbeid med TEKNA faggruppe Havbruk og Fiskehelse, IntraFish og FbFi.

Følg debatten direkte på nettet:
www.triton-havbruk.no

www.fbfi.no

www.intrafish.no

biologi.tekna.no/hvem-eier-havet/

eller:

Kom gjerne til TEKNAs opptakstudio, Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo. Møterom Darwin, 4. etasje. Deltagelse i opptaksstudioet, krever påmelding her: tone.juel@tekna.no

 

Strøm møtet her